Prijava za proveru tehničkih uslova
* Kategorija korisnika:
Vrsta usluge za koju se prijavljujete:
* Broj telefona korisnika:
Pozivni:
Telefon:
* Ime korisnika: * Prezime korisnika:
* Adresa korišćenja usluge:
Naselje:
Ulica:
Broj:
Podbroj:
Ulaz:
Sprat:
Stan:
Posta:
Opština:
PAK:
* Kontakt telefon: * E-mail: MIK*: Napomena:

* Ukoliko posedujete ADSL priključak i želite da pređete od drugog provajdera na Pošta NET, unesite Migracioni Kod (MIK).

Hvala na interesovanju.

Vaši podaci su prosleđeni stručnim službama.